خانواده علی محمد و منیژه

داستان ما همان داستان عشایر است

خانواده نورعلی و صنم

داستان ما همان داستان عشایر است

خانواده خورشید و طلا

داستان ما همان داستان عشایر است

خانواده سخترو و بی بی خیرالنسا

داستان ما همان داستان عشایر است

خانوادهٔ قاسم و زیبا

داستان ما همان داستان عشایر است

فلسفه ی “داستان ما همان داستان عشایر است” چیه ؟

داستان ما همان داستان عشایر است

محمد ملک شاهی بنیان گذار ایران نومد

محمد ملک‌شاهی بنیان گذار ایران نومد …

از نومدمارکت چی بخریم؟

نومدمارکت بهار ۱۳۹۹ متولد شد. همزمان با فصل کوچ عشایر (ییلاق)، همزمان با جدی(تر) شدن کرونا، همزمان با رقص میان امید و ناامیدی…

خانوادهٔ رمضون و ستاره

فصل کوچ عشایر به ییلاق هر سال از اواسط فروردین شروع می‌شه تا اوایل خرداد ادامه داره. البته بستگی به بارندگی‌ها هم داره. مثلاً امسال بارندگی و تگرگ زیاد …

داستان شروع نومد مارکت

نومدمارکت بهار ۱۳۹۹ متولد شد. همزمان با فصل کوچ عشایر (ییلاق)، همزمان با جدی(تر) شدن کرونا، همزمان با رقص میان امید و ناامیدی…