داستان ما، همان داستان عشــــایر است…

تلاش ما در گروه نومد این است که به احیای چرخۀ توان‌افزایی عشایر بپردازیم. اقوام مختلف عشایر کشورمان ایران، این روزها برای گذران معیشت، به فروش محصولات و دام‌های خود می‌پردازند؛ اما با فروش چندواسطۀ محصولات (فرد عشایر به فرد روستایی، فرد روستایی به فرد شهر‌نشین و فرد شهر‌نشین به دیگر مغازه‌های شهر) عملاً حق محصولش ادا نشده و مجبور به پرورش و فروش بیشتر دام می‌شود. پرورش و فروش بیش از نیاز دام، هم به طبیعت آسیب می‌زند و هم برای خانواده مشکل‌ساز است. از طرفی با فراهم نشدن نیازهای معیشتی خانواده، امکان ادامۀ سبک زندگی عشایر و تشویق نسل‌های جدید به ادامۀ این راه دشوار می‌شود.

ما سعی کردیم با حذف واسطه‌ها و برقرار کردن ارتباطی مستقیم میان شما و هر کدام از طایفه‌های عشایر که مدنظرتان است، چرخۀ دیگری را، خلاف آنچه تاکنون شاهد آن بودیم، ترتیب دهیم:

با فروش مستقیم محصول به شما، درآمد عشایر از میزان فروش مشابه فصل‌های پیشین بیشتر می‌شود، به این ترتیب لازم نیست حجم تولیدات آن‌ها نیز بالاتر برود و همین امر سبب می‌شود که مقیاس پرورش دام آنان در حد نیاز خود خانوادهٔ عشایری باقی بماند، دام‌ها به طبیعت آسیب نرسانند، سبک زندگی عشایر و در واقع خرده‌فرهنگ‌ها حفظ شود و با حفظ آنان، محیط زیست نیز یکی از پاسدارانش را از دست ندهد.

رؤیای چرخه‌ای که در سر می‌پرورانیم اما اینجا تمام نمی‌شود. حفظ طبیعت و سبک زندگی عشایر سبب می‌شود که بهار سال دیگر، امکان تولید محصول از همان محیط زیست طبیعی‌شان فراهم باشد و کم‌کم این چرخه، بدون حضور ما؛ اما با وجود شما نیز به حیات خود ادامه دهد.

 

درباره نومد