آدرس: تهران، خیابان پامنار، کوچه‌ی خلیلی مفرد، کوچه‌ی آقا موسی، بن بست اول، خانه‌ی اردیبهشتواتساپ: ۰۹۱۳۰۳۷۵۸۴۶
ایمیل: hi@nomad.market

تلاش ما در گروه نومد این است که به احیای چرخۀ توان‌افزایی عشایر بپردازیم. اقوام مختلف عشایر کشورمان ایران، این روزها برای گذران معیشت، به فروش محصولات و دام‌های خود می‌پردازند؛ اما با فروش چندواسطۀ محصولات (فرد عشایر به فرد روستایی، فرد روستایی به فرد شهر‌نشین و فرد شهر‌نشین به دیگر مغازه‌های شهر) سود ناچیزی کسب کرده و مجبور به پرورش و فروش بیشتر دام می‌شوند. نومد تلاش کرده تا با حذف واسطه و برقراری ارتباط مستقیم بین خریدار و تولید کننده، سهم واسطه ها را به خداقل برساند و درآمد پایدار و مناسبی برای عشایر عزیزمان فراهم آرود.