همکاری با ما

فروشگاه عشایری نومدمارکت محصولات عشایر رو بصورت مستقیم از پیش عشایر برای مخاطبان ارایه می‌کند. حتی مخاطب می‌تواند انتخاب کند که از کدام خانواده عشایر خرید می‌کند و بدین ترتیب احساس نزدیکی بیشتری با ایشان برقرار خواهد شد. در آینده نیز امکان هم‌سفر شدن و دوستی با همین خانواده‌های عشایری که از ایشان خرید صورت می‌گیرد نیز فراهم خواهد شود.
ما یک کسب و کار اجتماعی هستیم که علاوه بر پایداری اقتصادی بدنبال یک هدف اجتماعی بزرگ نیز هستیم: «کمک به حفظ فرهنگ و خرده فرهنگ‌های در معرض فراموشی، علی الخصوص فرهنگ عشایری». اگر در این مسیر دوست دارید همراهمان شوید فرم زیر رو پر کنید و بهمون خبر بدید.

 

درخواست همکاری