محصولات خانواده ابوالقاسم

درباره خانواده

ابوالقاسم درخشان از طایفه‌ی سادات صالح کوتاه و اهل روستای چین است. این روستا در میانه مسیر سنتی کوچ بین شرق و غرب رشته کوه، زرد کوه قرار دارد.

این پیرمرد مهربان و خوشرو در جوانی شکارچی بی‌همتایی در منطقه بوده و هر بار تعدادی کل و بز برای اهالی میاورده ولی الان بسیار پشیمان و نادم هست که چرا حیوون‌های زیادی رو کشته!

به همین دلیل با وجود گل‌ها و گیاهان کوهی منطقه به فکر تولید عسل طبیعی افتاده است و منبع درآمد خانواده ابوالقاسم نیز از همین کندوها و فروش عسل می‌باشد.

کندو عسل