عسل

عسل طبیعی و سالم،‌می‌تواند به عنوان یک خوراکی مقوی در رژیم غذایی ما جا داشته باشد. عسلی که در روستاها و در دامن طبیعت به دست می‌آیند و عصاره و خاصیت گل‌ها و گیاهان کوهستان را به همراه دارند.

از قسمت زیر عسل مورد نظرتان را انتخاب و سفارش دهید. 

عسل طبیعی