درباره نومد مارکت

تلاش ما در گروه نومدمارکت این است که به احیای چرخۀ توان‌افزایی عشایر بپردازیم. اقوام مختلف عشایر کشورمان ایران، این روزها برای گذران معیشت، به فروش محصولات و دام‌های خود می‌پردازند؛ اما با فروش چندواسطۀ محصولات (فرد عشایر به فرد روستایی، فرد روستایی به فرد شهر‌نشین و فرد شهر‌نشین به دیگر مغازه‌های شهر) عملاً حق محصولش ادا نشده و مجبور به پرورش و فروش بیشتر دام می‌شود. پرورش و فروش بیش از نیاز دام، هم به طبیعت آسیب می‌زند و هم برای خانواده مشکل‌ساز است. از طرفی با فراهم نشدن نیازهای معیشتی خانواده، امکان ادامۀ سبک زندگی عشایر و تشویق نسل‌های جدید به ادامۀ این راه دشوار می‌شود.

ما سعی کردیم با حذف واسطه‌ها و برقرار کردن ارتباطی مستقیم میان شما و هر کدام از طایفه‌های عشایر که مدنظرتان است، چرخۀ دیگری را، خلاف آنچه تاکنون شاهد آن بودیم، ترتیب دهیم:

با فروش مستقیم محصول به شما، درآمد عشایر از میزان فروش مشابه فصل‌های پیشین بیشتر می‌شود، به این ترتیب لازم نیست حجم تولیدات آن‌ها نیز بالاتر برود و همین امر سبب می‌شود که مقیاس پرورش دام آنان در حد نیاز خود خانوادهٔ عشایری باقی بماند، دام‌ها به طبیعت آسیب نرسانند، سبک زندگی عشایر و در واقع خرده‌فرهنگ‌ها حفظ شود و با حفظ آنان، محیط زیست نیز یکی از پاسدارانش را از دست ندهد.

رؤیای چرخه‌ای که در سر می‌پرورانیم اما اینجا تمام نمی‌شود. حفظ طبیعت و سبک زندگی عشایر سبب می‌شود که بهار سال دیگر، امکان تولید محصول از همان محیط زیست طبیعی‌شان فراهم باشد و کم‌کم این چرخه، بدون حضور ما؛ اما با وجود شما نیز به حیات خود ادامه دهد.

 

داستان ما، همان داستان عشــــایر است…
مرد عشایر سوار بر اسب