صنایع دستی

صنایع دستی،‌ تلفیق هنر و نیاز

مفهوم صنایع دستی در بین عشایر و روستانشینان،‌ تنها وسیله‌ای زیبا و تزیینی نیست،‌ بلکه جزو وسایل زندگی و نیازهای هر روز آنهاست و از آنجایی که با الهام از محیط طبیعی اطراف ساخته می‌شود،‌ این دسته از محصولات عشایری علاوه بر کاربردی بودن،‌ زیبایی و جلوه خاصی نیز دارند.

محصولات قابل سفارش